JU Obdaniste Bugojno

Zahvaljujući projektu Fondacije Moje Bugojno “Bugojno na internetu”, u JU Obdaništu su prepoznali važnost novih i suvremenih tehnologija kao dio modernog poslovanja i komunikacije sa svojim korisnicima. Od 07. Septembra 2014. godine, JU Obdanište ima i održava svoje stranice, nezavisno od Fondacije Moje Bugojno, i projekta “Bugojno na internetu” bugojno.org! Sa srećom!

Njihova onova adresa je http://www.obdaniste-bugojno.org/